بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : مهدی نمازی
نام پدر : محمدرضا
متولد : ۰۴/۰۸/۱۳۵۳

سوابق ورزشی استاد مهدی نمازی از ۷ سالگی ( سال ۱۳۶۰ ) با تمرین کاراته شوتوکان آغاز شده
و تا به امروز ( به مدت ۳۴ سال ) به یاری خداوند و ذیل الطاف و توجهات آستان متبرکه امام هشتم
ادامه دارد.

مختصری از این سوابق ورزشی به شرح ذیل می باشد :

• ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ پانزده سال هنر جو رشته کاراته و آیکیدو
• مقام قهرمانی سوم کشور در سبک ایشین ریو کاراته تهران ۱۳۷۷
• تقدیر نامه سبک ایشین ریو کاراته تهران به مناسبت مسابقات قهرمانی کشور ۱۳۷۷
• مقام اول مسابقات قهرمانی استان در سبک کونگ فو کمپو ۱۳۷۸
• تاسیس باشگاه ورزشی آرین رزم با مجوز درجه یک از اداره ورزش وجوانان استان خراسان رضوی ۱۳۷۹
• مقام سوم مسابقات قهرمانی استان سبک کونگ فو کمپو ۱۳۷۹
• کسب گواهینامه داوری درجه سه سانشو ۱۳۷۸
• حکم انتصاب دبیر کمیته جوجیتسو استان خراسان رضوی ۱۳۷۸
• تقدیر نامه کمیته جوجیتسو استان ۱۳۷۸
• حکم انتصاب رئیس هیات ورزشهای رزمی شهرستان تربت حیدریه ۱۳۸۰
• کسب گواهینامه مربیگری درجه دو فدراسیونی سبک کونگ فو کمپو ۱۳۸۱
• ثبت موسسه هنر های رزمی آرین رزم آسیا ۱۳۹۱ به شماره ثبت ۳۰۲۳۹
• ثبت موسسه پارسیان قیاص آسیا ۱۳۹۲ به شماره ثبت ۳۳۲۰۲
• تقدیر نامه سبک کونگ فو کمپو به مناسبت مسابقات کشوری نایین ۱۳۸۲
• مقام اول مسابقات قهرمانی استان در سبک کونگ فو کمپو ۱۳۸۲
• کسب دان ۶ سبک دابل فولکنتاکت در تاریخ۱۳۸۲
• کسب دان ۴ سبک کونگ فو کمپو ۱۳۸۳
• مقاو اول مسابقات قهرمانی استان در سبک کونگ فو کمپو ۱۳۸۳
• مقام اول مسابقات قهرمانی استان بین سبکی ۱۳۸۳
• تقدیر نامه سبک کونگ فو کمپو به عنوان فعالترین مربی سال ۱۳۸۴
• حکم انتصاب (مسئول دفاع شخصی سبک کونگ فو کمپور در کشور ۱۳۸۵
• مقام اول تیمی هنر های فردی ونمایشی در مسابقات شین کیو کوشین کای کان کاراته ایران در مشهد ۱۳۸۵
• تقدیر نامه سبک شین کیو کوشین کای کان کاراته ایران به مناسبت مسابقات قهرمانی ۱۳۸۵
• تقدیر نامه اداره آموزش وپرورش برای حضور تیم هنر های فردی در مراسمات ۱۳۸۶
• کسب کارت داوری هیات کونگ فو استان ۱۳۸۶
• کسب کارت مربیگری هیات کونگ فو استان ۱۳۸۶
• کسب دان ۴ فدراسیونی سبک کونگ فو جنگ آوران ۱۳۸۷
• تقدیر نامه سبک جنگ آوران در استان خراسان رضوی ۱۳۸۷
• حکم انتصاب مسئول دفاع شخصی سبک جنگ آوران در استان خراسان رضوی ۱۳۸۷
• حکم انتصاب معاونت روش اکروفول و هنر های فردی چولی فوت کشور ۱۳۸۸
• حکم انتصاب نمایندگی رشته چولی فوت در استان خراسان رضوی ۱۳۸۸
• حکم انتصاب معاونت روش آکروفول وهنر های فردی کنفدراسیون هنر های رزمی چولی فوت آسیا ۱۳۸۸
• کسب مربیگری درجه یک کیک بوکسینگ ۱۳۸۹
• حکم انتصاب رئیس کمیته شورای فنی سبک دابل فول کنتاکت کشور ۱۳۸۹
• حکم انتصاب رئیس کمیته هنر های فردی و مسئول برگزاری همایشات ،فستیوال ها هیات ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی ۱۳۸۹
• کسب گواهینامه مربیگری درجه یک ۱۳۸۹
• حکم انتصاب نایب رئیس کمیته ورزشهای تفریحیو مهارتهای فردی ونمایشی هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی ۱۳۹۰
• کسب گواهینامه پایان دوره آموزش همگانی انتضامی کارکنان دولت ۱۳۹۰
• کسب دان ۴ فدراسیون ووشو سبک شینگ یی چوان ۱۳۹۱
• کسب دان ۴ سبک اسپرت مدرن کیک بوکسینگ ۱۳۹۰
• حکم انتصاب مسئول کمیته مراسم وهمایشات هیات رزمی استان خراسان رضوی ۱۳۹۰
• تقدیر نامه انجمن سامبو ی ایران به مناسبت حضور در مسابقات کشور قزوین ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه تئوری درجه دو از هیات ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه شرکت در دوره باز آموزی کارگاه عملی آناتومی . تغذیه . فیزیولوژی .و…. هیئت رزمی استان ۱۳۹۱
• حکم انتصاب مسئول کمیته همایشات ومراسمات هیات ورزشهای رزمی ۱۳۹۱
• لوح تقدیر هیات همگانی استان ۱۳۹۱
• لوح سپاس ۸ تن از پیشکسوتان استان در جشن اخر سال ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه مربیگری درجه سه سامبو ۱۳۹۱
• کسب دان ۴ فدراسیونی سبک کیک بوکسینگ بین المللی ۱۳۹۰
• کسب دان ۶ سبک فری کیک بوکسینگ ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه داوری بین المللی کیک بوکسینگ ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه تئوری درجه یک توسط هیات ورزش های رزمی استان تهران ۱۳۹۱
• لوح سپاس سبک کونگ فو یی چینگ ۱۳۹۱
• حکم انتصاب رئیس کمیته مسابقات بین المللی کونگ فو یی چینگ ۱۳۹۱
• حکم انتصاب رئیس کمیته روابط بین الملل سبک کونگ فو یی چینگ ۱۳۹۱
• حکم انتصاب ریس شورای فنی سبک کیو شو سلف دیفنس استان خراسان رضوی ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه شرکت دردوره فنی رشته تانگ ایل مودو ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مدیریت سازمانهای ورزشی ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه شرکت در دوره آموزشی آسیب شناسی ورزشی ۱۳۹۱
• حکم انتصاب سرپرستی نمایندگی رشته سامبو در استان خراسان رضوی توسط هیات رزمی استان ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه مربیگری درجه یک سبک فی کیک بوکسینگ ۱۳۹۱
• حکم انتصاب رئیس کمیته ورزشهای تفریحی ومهارتهای فردی ونمایشی هیات همکانی ۱۳۹۱
• کسب گواهینامه مربیگری عملی درجه سه انجمن مو تای ۱۳۹۲
• تقدیر نامه هیات ورزشهای رزمی به مناسبت اولین دوره مسابقات استانی سامبو ۱۳۹۲
• لوح سپاس جشن روز معلم از طرف هیات رزمی ۱۳۹۲
• کسب دیپلم افتخار سر مربی برتر مسابقات هیات ورزشهای رزمی ۱۳۹۲
• کسب دیپلم افتخار فعالترین مربی سال در هیات ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی ۱۳۹۲
• تقدیر نامه هیات ورزشهای همگانی در خصوص فعالت کمیته هنر های فردی ونمایشی ۱۳۹۲
• تقدیر نامه ریاست کمیته طناب کشی به مناسبت حضور در مسابقات استانی ۱۳۹۲
• حکم انتصاب نماینده شرق کشور سبک فری کیک بوکسینگ ۱۳۹۲
• کسب خان ۱۰ موی تای ۱۳۹۲
• کسب دان ۳ فدراسیونی انجمن اسمبو ۱۳۹۲
• کسب گواهینامه مربیگری درجه دو فدراسیونی سبک سامبو ۱۳۹۳
• کسب گواهینامه مربیگری عملی درجه سه سبک تانگ سو دو ۱۳۹۳
• کسب دان ۲ فدراسیون جودو رشته دفاع شخصی ۱۳۹۳
• کسب گواهینامه مربیگری کمیته دفاع شخصی فدراسیون جودو ۱۳۹۳
• حکم انتصاب مسئول کمیته دفاع شخصی سبک جیسن کاراته یونیون ایران ۱۳۹۳
• کسب گواهینامه داوری سبک جیسن کاراته ۱۳۹۳
• کسب گواهینامه مربیگری سبک جیسن کاراته ۱۳۹۳
• کسب دان ۵ سبک جیسن کاراته ۱۳۹۳
• کسب گواهینامه حضور در استاژ دفاع شخصی سبک کونگ فو کمپو ۱۳۹۳
• کسب گواهینامه مربیگری فدراسیون همگانی رشته آمادگی جسمانی ۱۳۹۳
• تقدیر نامه ستاد نیروی انتظامی شهرستان طرقبه وشاندیز مشهد به مناست حضور در مراسم هفته ناجا ۱۳۹۳
• کسب گواهینامه مربیگری فدراسیونی دوره عملی سبک شینگ یی چوان ووشو ۱۳۹۴
• کسب دان ۵ فدراسیون ووشو ۱۳۹۴
• لوح سپاس رشته تانگ سو دو به مناسبت مسابقات کشوری ۱۳۹۴
• کسب مقام دوم تیمی مسابقات تانگ سو دو کشور در جزیره قشم ۱۳۹۴
• حکم انتصاب نایب رئیس کمیته شینگ یی چوان ووشو کشور ۱۳۹۴
• حکم انتصاب مسئول کمیته دفاع شخصی سبک شینگ یی چوان ووشو کشور ۱۳۹۴
• گواهینامه حضور در اولین همایش باشگاه داران خصوصی با حضور ریاست وزارت ورزش وجوانان ۱۳۹۴
• مقام اولی تیم مسابقات هنر های فردی ونمایشی هیات رزمی ۱۳۹۴
• حضور در سمینار و شرکت در دوره آموزش جهانی تک کونگ موسول در کشور کره جنوبی (سئول )و کسب نمایندگی این سبک برای کشورمان عزیزمان ایران
شهریور ۱۳۹۴

به روایت مستندات ؛ ماحصل ۳۴ سال سابقه رزمی و ۲۰ سال سابقه مربیگری استاد مهدی نمازی ، آموزش بیش از ۱۰۰۰۰ هزار ورزشکارنوجوان و جوانو حداقل ۵۰۰ قهرمان ورزشی اخلاق مدار برای کشور عزیزمان ایران می باشد.
حضور هر ساله استاد مهدی نمازی در سمینار های کشور های مختلف ( چین ، مالزی ، کره جنوبی ، امارات و… )و اخذ گواهینامه مربیگری و داوری بین المللی و همچنین کسب هفت گواهینامه مربیگری ملیاز فدراسیون های تابعه وزارت ورزش و جوانان ؛

• دارای :گواهینامه مربیگری بین المللی تک گونگ موسول
• گواهینامه مربیگری بین المللی موی تای
• گواهینامه داوری بین المللی کیک بوکسینگ
• گواهینامه مربی گری ممتاز فول کیک بوکسینگ
• گواهینامه مربیگری درجه یک فول کیک بوکسینگ
• گواهینامه مربیگری درجه یک موی تای
• گواهینامه مربیگری و داوری درجه دو سامبو
• گواهینامه مربیگری و داوری درجه دو کونگ فو
• گواهینامه مربیگری دفاع شخصی ،سلاح سردو هنر های فردی ونمایشی فدراسیون رزمی
• گواهینامه مربیگری دفاع شخصی فدراسیون جودو
• گواهینامه مربیگری سامبو
• گواهینامه مربیگری کونگ فو کمپو
• گواهینامه مربیگری آمادگی جسمانی
• گواهینامه مربیگری کیک بوکسینگ
• گواهینامه مربیگری ووشو
• گواهینامه مربیگری کاراته
• مدیر عامل باشگاه ورزشی آرین رزم از سال ۱۳۷۹ تا کنون
• رئیس کمیته ورزشهای تفرحی مهارتهای فردی ونمایشی هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی از سال ۱۳۹۱ تا کنون
• سرپرست کمیته سامبو هیات ورزشهای رزمی از سال ۱۳۹۱ تا کنون
• سپاسنامه و تقدیر از برگزاری همایش هنر های رزمی از ریاست هیئت فوتبال استان و مدیر برتر شهرداری مشهد مقدس جناب دکتر محمد مهدی برادران
• مقام اول تیمی دفاع شخصی در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۵ از ریاست هیات رزمی استان
• شرکت در آزمون عملی و تئوری دان ۶ فدراسیون کونگ فو و هنر های رزمی ( قبول )
• شرکت در دوره مربیگری ممتاز فول کیک بوکسینگ در تاریخ مهر ۱۳۹۵ ( قبول )
• دریافت مدرک مربیگری درجه یک و بین المللی موی تای در تاریخ : ۳۱/۵/۱۳۹۵ از فدراسیون ورزشهای رزمی
• شرکت در کارگاه استعداد یابی فدراسیون ورزشهای رزمی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۵
• در يافت مجوز سيستم تك كونگ موسول از فدراسيون ورزشهاي رزمي ۲۷/۱۱/۱۳۹۵
• دريافت دان ۷ فدراسيون ورزشهاي رزمي از سبك فول كيك بوكسينگ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶
• در يافت مجوز اولين دوره مربيگري عملي ، دان واستاژ فني كشوري در تاريخ ۲۲/۲/۱۳۹۶
• دريافت لوح تقدير از سمت رياست كميسيون فني و عمران شوراي شهر مشهد دكتر براتعلي خاكپور ( ۲۶/۳/۱۳۹۶ )
• دريافت لوح تقدير از سمت عضو هيات رئيسه شوراي شهر مشهد دكترغلام حسين صاحبي ( ۲۴/۳/۱۳۹۶ )
• بسیجی فعال و مسئول تربیت بدنی پایگاه شهیدان مجاوری ناحیه مقداد مشهد
خود گویای مهارت و تبحر ایشان در فنون رزمی می باشد.

استاد مهدی نمازی در حال حاضر سرمربی آموزش دفاع شخصی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان طرقبه ، شاندیز و مشهد بوده و همکاری مستمری با نیروی مقاومت بسیج و یگان های ویژه دارد .
امید است همواره پیشرفت روزافزون ورزش و ورزشکاران این مرز و بوم را شاهد باشیم .

مهدی نمازی
استاد و مربی ورزشهای رزمی