بسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی : مهدی نمازی

نام پدر : محمدرضا

متولد : ۰۴/۰۸/۱۳۵۳

 

سوابق  ورزشی استاد مهدی نمازی  از ۷ سالگی ( سال ۱۳۶۰ ) با تمرین کاراته شوتوکان آغاز شده

و تا به امروز ( به مدت ۳۴ سال ) به یاری خداوند و ذیل الطاف و توجهات آستان متبرکه امام هشتم

ادامه دارد.

 

مختصری از این سوابق ورزشی به شرح ذیل می باشد :

 

 • ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ پانزده سال هنر جو رشته کاراته و آیکیدو
 • مقام قهرمانی سوم کشور در سبک ایشین ریو کاراته تهران ۱۳۷۷
 • تقدیر نامه سبک ایشین ریو کاراته تهران به مناسبت مسابقات قهرمانی کشور ۱۳۷۷
 • مقام اول مسابقات قهرمانی استان در سبک کونگ فو کمپو ۱۳۷۸
 • تاسیس باشگاه ورزشی آرین رزم با مجوز درجه یک از اداره ورزش وجوانان استان خراسان رضوی ۱۳۷۹
 • مقام سوم مسابقات قهرمانی استان سبک کونگ فو کمپو ۱۳۷۹
 • کسب گواهینامه داوری درجه سه سانشو ۱۳۷۸
 • حکم انتصاب دبیر کمیته جوجیتسو استان خراسان رضوی ۱۳۷۸
 • تقدیر نامه کمیته جوجیتسو استان ۱۳۷۸
 • حکم انتصاب رئیس هیات ورزشهای رزمی شهرستان تربت حیدریه ۱۳۸۰
 • کسب گواهینامه مربیگری درجه دو فدراسیونی سبک کونگ فو کمپو ۱۳۸۱
 • ثبت موسسه هنر های رزمی آرین رزم آسیا ۱۳۹۱ به شماره ثبت ۳۰۲۳۹
 • ثبت موسسه پارسیان قیاص آسیا ۱۳۹۲ به شماره ثبت ۳۳۲۰۲
 • تقدیر نامه سبک کونگ فو کمپو به مناسبت مسابقات کشوری نایین ۱۳۸۲
 • مقام اول مسابقات قهرمانی استان در سبک کونگ فو کمپو ۱۳۸۲
 • کسب دان ۶ سبک دابل فولکنتاکت در تاریخ۱۳۸۲
 • کسب دان ۴ سبک کونگ فو کمپو ۱۳۸۳
 • مقاو اول مسابقات قهرمانی استان در سبک کونگ فو کمپو ۱۳۸۳
 • مقام اول مسابقات قهرمانی استان بین سبکی ۱۳۸۳
 • تقدیر نامه سبک کونگ فو کمپو به عنوان فعالترین مربی سال ۱۳۸۴
 • حکم انتصاب (مسئول دفاع شخصی سبک کونگ فو کمپور در کشور ۱۳۸۵
 • مقام اول تیمی هنر های فردی ونمایشی در مسابقات شین کیو کوشین کای کان کاراته ایران در مشهد ۱۳۸۵
 • تقدیر نامه سبک شین کیو کوشین کای کان کاراته ایران به مناسبت مسابقات قهرمانی ۱۳۸۵
 • تقدیر نامه اداره آموزش وپرورش برای حضور تیم هنر های فردی در مراسمات ۱۳۸۶
 • کسب کارت داوری هیات کونگ فو استان ۱۳۸۶
 • کسب کارت مربیگری هیات کونگ فو استان ۱۳۸۶
 • کسب دان ۴ فدراسیونی سبک کونگ فو جنگ آوران ۱۳۸۷
 • تقدیر نامه سبک جنگ آوران در استان خراسان رضوی ۱۳۸۷
 • حکم انتصاب مسئول دفاع شخصی سبک جنگ آوران در استان خراسان رضوی ۱۳۸۷
 • حکم انتصاب معاونت روش اکروفول و هنر های فردی چولی فوت کشور ۱۳۸۸
 • حکم انتصاب نمایندگی رشته چولی فوت در استان خراسان رضوی ۱۳۸۸
 • حکم انتصاب معاونت روش آکروفول وهنر های فردی کنفدراسیون هنر های رزمی چولی فوت آسیا ۱۳۸۸
 • کسب مربیگری درجه یک کیک بوکسینگ ۱۳۸۹
 • حکم انتصاب رئیس کمیته شورای فنی سبک دابل فول کنتاکت کشور ۱۳۸۹
 • حکم انتصاب رئیس کمیته هنر های فردی و مسئول برگزاری همایشات ،فستیوال ها هیات ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی ۱۳۸۹
 • کسب گواهینامه مربیگری درجه یک ۱۳۸۹
 • حکم انتصاب نایب رئیس کمیته ورزشهای تفریحی و مهارتهای فردی ونمایشی هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی ۱۳۹۰
 • کسب گواهینامه پایان دوره آموزش همگانی انتضامی کارکنان دولت ۱۳۹۰
 • کسب دان ۴ فدراسیون ووشو سبک شینگ یی چوان ۱۳۹۱
 • کسب دان ۴ سبک اسپرت مدرن کیک بوکسینگ ۱۳۹۰
 • حکم انتصاب مسئول کمیته مراسم وهمایشات هیات رزمی استان خراسان رضوی ۱۳۹۰
 • تقدیر نامه انجمن سامبو ی ایران به مناسبت حضور در مسابقات کشور قزوین ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه تئوری درجه دو از هیات ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه شرکت در دوره باز آموزی کارگاه عملی آناتومی . تغذیه . فیزیولوژی .و…. هیئت رزمی استان ۱۳۹۱
 • حکم انتصاب مسئول کمیته همایشات ومراسمات هیات ورزشهای رزمی ۱۳۹۱
 • لوح تقدیر هیات همگانی استان ۱۳۹۱
 • لوح سپاس ۸ تن از پیشکسوتان استان در جشن اخر سال ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه مربیگری درجه سه سامبو ۱۳۹۱
 • کسب دان ۴ فدراسیونی سبک کیک بوکسینگ بین المللی ۱۳۹۰
 • کسب دان ۶ سبک فری کیک بوکسینگ ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه داوری بین المللی کیک بوکسینگ ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه تئوری درجه یک توسط هیات ورزش های رزمی استان تهران ۱۳۹۱
 • لوح سپاس سبک کونگ فو یی چینگ ۱۳۹۱
 • حکم انتصاب رئیس کمیته مسابقات بین المللی کونگ فو یی چینگ ۱۳۹۱
 • حکم انتصاب رئیس کمیته روابط بین الملل سبک کونگ فو یی چینگ ۱۳۹۱
 • حکم انتصاب ریس شورای فنی سبک کیو شو سلف دیفنس استان خراسان رضوی ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه شرکت دردوره فنی رشته تانگ ایل مودو ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مدیریت سازمانهای ورزشی ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه شرکت در دوره آموزشی آسیب شناسی ورزشی ۱۳۹۱
 • حکم انتصاب سرپرستی نمایندگی رشته سامبو در استان خراسان رضوی توسط هیات رزمی استان ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه مربیگری درجه یک سبک فی کیک بوکسینگ ۱۳۹۱
 • حکم انتصاب رئیس کمیته ورزشهای تفریحی ومهارتهای فردی ونمایشی هیات همکانی ۱۳۹۱
 • کسب گواهینامه مربیگری عملی درجه سه انجمن مو تای ۱۳۹۲
 • تقدیر نامه هیات ورزشهای رزمی به مناسبت اولین دوره مسابقات استانی سامبو ۱۳۹۲
 • لوح سپاس جشن روز  معلم از طرف هیات رزمی ۱۳۹۲
 • کسب دیپلم افتخار سر مربی برتر مسابقات هیات ورزشهای رزمی ۱۳۹۲
 • کسب دیپلم افتخار فعالترین مربی سال در هیات ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی ۱۳۹۲
 • تقدیر نامه هیات ورزشهای همگانی در خصوص فعالت کمیته هنر های فردی ونمایشی ۱۳۹۲
 • تقدیر نامه ریاست کمیته طناب کشی به مناسبت حضور در مسابقات استانی ۱۳۹۲
 • حکم انتصاب نماینده شرق کشور سبک فری کیک بوکسینگ ۱۳۹۲
 • کسب خان ۱۰ موی تای ۱۳۹۲
 • کسب دان ۳ فدراسیونی انجمن اسمبو ۱۳۹۲
 • کسب گواهینامه مربیگری درجه دو فدراسیونی سبک سامبو ۱۳۹۳
 • کسب گواهینامه مربیگری عملی درجه سه سبک تانگ سو دو ۱۳۹۳
 • کسب دان ۲ فدراسیون جودو رشته دفاع شخصی   ۱۳۹۳
 • کسب گواهینامه مربیگری کمیته دفاع شخصی فدراسیون جودو ۱۳۹۳
 • حکم انتصاب مسئول کمیته دفاع شخصی سبک جیسن کاراته یونیون ایران ۱۳۹۳
 • کسب گواهینامه داوری سبک جیسن کاراته ۱۳۹۳
 • کسب گواهینامه مربیگری سبک جیسن کاراته ۱۳۹۳
 • کسب دان ۵ سبک جیسن کاراته ۱۳۹۳
 • کسب گواهینامه حضور در استاژ دفاع شخصی سبک کونگ فو کمپو ۱۳۹۳
 • کسب گواهینامه مربیگری فدراسیون همگانی رشته آمادگی جسمانی  ۱۳۹۳
 • تقدیر نامه ستاد نیروی انتظامی شهرستان طرقبه وشاندیز مشهد به مناست حضور در مراسم هفته ناجا ۱۳۹۳
 • کسب گواهینامه مربیگری فدراسیونی دوره عملی  سبک شینگ یی چوان ووشو  ۱۳۹۴
 • کسب دان ۵ فدراسیون ووشو ۱۳۹۴
 • لوح سپاس رشته تانگ سو دو به مناسبت مسابقات کشوری  ۱۳۹۴
 • کسب مقام دوم تیمی مسابقات تانگ سو دو کشور در جزیره قشم ۱۳۹۴
 • حکم انتصاب نایب رئیس کمیته شینگ یی چوان ووشو کشور ۱۳۹۴
 • حکم انتصاب مسئول کمیته دفاع شخصی سبک شینگ یی چوان ووشو کشور ۱۳۹۴
 • گواهینامه حضور در اولین همایش باشگاه داران خصوصی با حضور ریاست وزارت ورزش وجوانان ۱۳۹۴
 • مقام اولی تیم مسابقات هنر های فردی ونمایشی هیات رزمی ۱۳۹۴
 • حضور در سمینار و شرکت در دوره آموزش جهانی تک کونگ موسول در کشور کره جنوبی (سئول )و کسب نمایندگی این سبک برای کشورمان عزیزمان ایران

شهریور ۱۳۹۴

 

به روایت مستندات ؛ ماحصل ۳۴ سال سابقه رزمی و ۲۰ سال سابقه مربیگری استاد مهدی نمازی ، آموزش بیش از ۱۰۰۰۰ هزار ورزشکارنوجوان و جوان و حداقل ۵۰۰ قهرمان ورزشی اخلاق مدار برای کشور عزیزمان ایران می باشد.

حضور هر ساله استاد مهدی نمازی در سمینار های کشور های  مختلف ( چین ، مالزی ، کره جنوبی ، امارات  و… )و اخذ گواهینامه مربیگری و داوری بین المللی  و  همچنین کسب هفت گواهینامه مربیگری ملی از فدراسیون های تابعه وزارت ورزش و جوانان ؛

 

 • دارای :گواهینامه مربیگری بین المللی تک گونگ موسول
 • گواهینامه مربیگری بین المللی موی تای
 • گواهینامه داوری بین المللی کیک بوکسینگ
 • گواهینامه مربی گری ممتاز فول کیک بوکسینگ
 • گواهینامه مربیگری درجه یک فول کیک بوکسینگ
 • گواهینامه مربیگری درجه یک موی تای
 • گواهینامه مربیگری و داوری درجه دو سامبو
 • گواهینامه مربیگری و داوری درجه دو کونگ فو
 • گواهینامه مربیگری دفاع شخصی ،سلاح سردو هنر های فردی ونمایشی فدراسیون رزمی
 • گواهینامه مربیگری دفاع شخصی فدراسیون جودو
 • گواهینامه مربیگری سامبو
 • گواهینامه مربیگری کونگ فو کمپو
 • گواهینامه مربیگری آمادگی جسمانی
 • گواهینامه مربیگری کیک بوکسینگ
 • گواهینامه مربیگری ووشو
 • گواهینامه مربیگری کاراته
 • مدیر عامل باشگاه ورزشی آرین رزم از سال ۱۳۷۹ تا کنون
 • رئیس کمیته ورزشهای تفرحی مهارتهای فردی ونمایشی هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی از سال ۱۳۹۱ تا کنون
 • سرپرست کمیته سامبو هیات ورزشهای رزمی از سال ۱۳۹۱ تا کنون
 • سپاسنامه و تقدیر از برگزاری همایش هنر های رزمی از ریاست هیئت فوتبال استان و مدیر برتر شهرداری مشهد مقدس جناب دکتر محمد مهدی برادران
 • مقام اول تیمی دفاع شخصی در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۵ از ریاست هیات رزمی استان
 • شرکت در آزمون عملی و تئوری دان ۶ فدراسیون کونگ فو و هنر های رزمی ( قبول )
 • شرکت در دوره مربیگری ممتاز فول کیک بوکسینگ در تاریخ مهر ۱۳۹۵ ( قبول )
 • دریافت مدرک مربیگری درجه یک و بین المللی موی تای در تاریخ : ۳۱/۵/۱۳۹۵ از فدراسیون ورزشهای رزمی
 • شرکت در کارگاه استعداد یابی فدراسیون ورزشهای رزمی در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۵
 • بسیجی فعال و مسئول تربیت بدنی پایگاه شهیدان مجاوری ناحیه مقداد مشهد

خود گویای مهارت و تبحر ایشان در فنون رزمی می باشد.

 

استاد مهدی نمازی در حال حاضر سرمربی  آموزش دفاع شخصی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان طرقبه ، شاندیز و مشهد بوده و همکاری مستمری  با نیروی مقاومت بسیج و یگان های ویژه  دارد .

امید است همواره پیشرفت روزافزون  ورزش  و  ورزشکاران  این  مرز  و  بوم  را شاهد باشیم .

 

 

مهدی  نمازی                                         

استاد  و  مربی  ورزشهای  رزمی