۱- لباس فرم سبک

۲- سی دی اورجینال کره جنوبی

۳- سی دی آموزشی استاد نمازی

۴- کتاب سبک  چاپ شده فدراسیون بین المللی کره جنوبی

۵- پرچم سبک