برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

 • درخواست های رسیده

  خراسان رضوي * استاد سعيد نمازي

  تهران * استاد حسين پور عباس

  سمنان * استاد مهدي محمود ابادي

  مركزي * استاد بهنام اسدي

  فارس * استاد عليرضا غلاميان

  گیلان *  استاد عبدالله میلانچی

  زنجان* محمد رضا تقی زاده

  زاهدان* استاد علي قوامي

 • در حال برسی

  سمنان استاد محمود ابادي در حال برسي

  زنجان استاد تقي زاده در حال برسي

 • ارسال به فدراسیون ورزشهای رزمی

  خراسان رضوي

  تهران

  مركزي

  فارس

 • تایید فدراسیون و ارسال حکم نمایندگی رسمی

  خراسان رضوي تاييد شد.

  تهران تاييد شد .

  مركزي تاييد شد .

  فارس تاييد شد .