استاد مهدی نمازی مربی ممتاز و درجه یک فدراسیون ورزشهای رزمی

تنها نماینده رسمی و دوره دیده فدراسیون بین المللی کره جنوبی در ایران

استاد مهدی نمازی باسوابق درخشان خوددرسطح بین الملل وباتوجه به تلاش شبانه روزی خودموفق شدسبک جدیدی ازهنرهای رزمی کره جنوبی رابه کشورایران اسلامی بیاورد این سبک دولتی مخصوص تکاور ها و پلیس کره می باشد که از سوی ریاست فدراسیون جهانی کره استاد مهدی نمازی به عنوان نماینده رسمی این سبک در ایران معرفی و بالاترین در جه نمایندگان ( دان ۵) برای ایشان صادر وارسال شد آخرین خبر سایت جهانی تک کونگ در رابطه با نماینده گی استاد نمازی

http://www.tgms.or.kr/board.html?db=notice&md=view&pg=1&d_uid=310