, ,

استاد بهنام اسدي بعنوان نماینده تك كونگ موسول استان مركزي معرفی و منصوب شد.

استاد بهنام اسدي بعنوان نماینده تك كونگ موسول استان مركزي معرفی و منصوب شد. پس از تایید کمیته محترم فنی سبک طی حکمی از سوی استاد مهدي نمازي رییس سبک تك كونگ موسول کشور استاد بهنام اسدي از مربیان خوب و با اخلاق تك كونگ موسول بعنوان نماینده…

نمایندگان

اطلاعیه بزودی لیست نمایندگان رسمی در سایت قرار می گیرد .