, ,

اولین استاژ کشوری تک کونگ موسول برگزار میشود.

اولین استاژ رسمی سبک تک کونگ موسول با مجوز فدراسیون ورزشهای رزمی در تاریخ 22 اردیبهشت 1396 در پایتخت معنوی ایران شهر مشهد برگزار میشود جهت ثبت نام با شماره زیر تماس بگیرید . 09153189114 09383189114 05132713565 …
,

آموزش ها

بزودی دسته بندی آموزش ها در سایت قرار می گیرد.